Artikelen

VCA-examens in anderhalfmetereconomie
07-05-2020, redactie
De SSVV heeft besloten de eigen coronamaatregelen voorlopig niet aan te passen. Dat betekent onder meer dat voor verlopen examens een dispensatie geldt tot 1... Lees meer »
27-03-2020, redactie
Bedrijven die door de coronacrisis niet kunnen worden geaudit, kunnen een uitstel van hercertificatie krijgen. Erkende certificatie-instellingen verlenen dit... Lees meer »
Corona en SSVV
20-03-2020, redactie
Update​​:​ 1 april Mensen van wie het VCA-diploma binnenkort verloopt of van wie het sinds 12 maart is verlopen, krijgen van de SSVV dispensatie voor een periode van... Lees meer »
SSVV: examens uitstellen om uitbraak coronavirus
18-03-2020, redactie
Update: 25 maart De SSVV heeft examencentra en opleiders opgeroepen om tot 1 juni van dit jaar geen examens meer af te nemen. Diploma's die voor deze datum... Lees meer »
Digitale versie VCA-checklist 2017/6.0 gratis te downloaden om zoveel mogelijk veilig en gezond te werken
11-03-2020, redactie
De digitale versie van de VCA-checklist 2017/6.0 is online vrij verkrijgbaar. De SSVV heeft de checklist op de website geplaatst om "tegemoet te komen aan de vraag... Lees meer »
Bouwstofzuigers
01-03-2020, Advertorial
De coronacrisis leert ons dat het belangrijker is dan ooit om schoon en veilig te werken in de bouw. Iedereen weet dat netjes opgeruimde werkplaatsen hygiënischer en... Lees meer »
s een V&G-plan Arbobesluit hetzelfde als een VGM-projectplan VCA?
19-12-2019, Siep Slager
Is een V&G-plan Arbobesluit hetzelfde als een VGM-projectplan VCA? Om deze vraag te beantwoorden, is in tabelvorm een vergelijking gemaakt tussen eisen die... Lees meer »
Laat stagiair niet direct een VCA-examen afleggen
10-10-2019, redactie
Laat stagiairs eerst wat praktijkervaring opdoen voordat ze hun B-VCA-diploma moeten halen. Deze oproep doet de SSVV aan bedrijven die verwachten dat... Lees meer »
Onduidelijkheid over de MD 22 onder auditors
15-07-2019, redactie
De MD 22 is verplicht in de nieuwe VCA 2017/6.0, maar veel is nog onduidelijk. Dit heeft tot een flinke discussie geleid tijdens een harmonisatiebijeenkomst van de SSVV... Lees meer »
extra eisen voor certificerende instanties en gecertificeerde bedrijven op VCA en ISO NEN 45001 naar aanleiding van IAF MD 22
12-07-2019, Siep Slager
Er gelden extra eisen voor certificerende instanties en gecertificeerde bedrijven op VCA en ISO NEN 45001 naar aanleiding van IAF MD 22. Hierbij een uitleg. (... Lees meer »