Vakbonden eisen Europese maximum temperatuur tegen hittestress

Bescherm mensen wettelijk tegen hittestress

Europese vakbonden hebben de Europese Commissie dringend verzocht een wettelijk maximum temperatuur vast te stellen waaronder nog veilig kan worden gewerkt. Deze zomer stierven in Spanje twee mensen door hittestress. In Frankrijk overleden enkele jaren geleden twaalf mensen als gevolg van werken in de hitte.

Dergelijke tragedies zullen veel vaker voorkomen als er geen wettelijke norm komt voor het veilig werken in de hitte, waarschuwt het Europees Verbond voor Vakverenigingen (EVV) waarvan ook onder meer de FNV deel uitmaakt. 

Klimaatverandering

"Deze zomer kende Europa meerdere dodelijke hittegolven. Dit laat zien dat er een wettelijke maximum temperatuur moet komen die werkers beschermd tegen de effecten van de klimaatverandering", schrijft het Europees Verbond voor Vakverenigingen (EVV) in een verklaring.

Hoe hoger de temperatuur, hoe groter het risico op ongevallen. Duizeligheid, hoofdpijn, spierverkramping zijn de eerste symptomen van hittestress. iemand kan uiteindelijk buiten westen raken en bezwijken als geen actie wordt ondernomen.

Regelgeving

In Europa worden volgens de vakbonden bijna een kwart van de werkenden blootgesteld aan (te) hoge temperaturen. In de landbouw en industrie (36 procent) en de bouw (38 procent) liggen de percentages nog hoger.

Lang niet alle landen hebben regelgeving op dit gebied. Bovendien loopt de limiet uiteen van tussen de 28 en 36 graden. In België bijvoorbeeld geldt 29 graden voor licht fysiek werk, 26 graden voor een matig zware fysieke belasting, 22 graden voor zware fysieke belasting en 18 graden voor zeer zware fysieke belasting. In Nederland is vastgesteld dat de temperatuur "geen schade mag veroorzaken".

Kwetsbaarheid

"Het weer houdt geen rekening met landsgrenzen en daarom hebben we Europese wetgeving nodig over maximale werktemperaturen. Politici kunnen het gevaar voor onze meest kwetsbare werknemers niet blijven negeren vanuit hun geklimatiseerde kantoren", aldus de verenigde vakorganisaties.

 

 

Zoekwoorden
hittestress