Opleidingsboeken VCA

vca

Het Basisboek Veiligheid is een didactisch goed opgezet lesboek en leidt op voor het diploma Basisveiligheid VCA. De leerstof die voor een succesvol examen beheerst moet worden, is aangevuld met toelichtingen en praktijkvoorbeelden. De samenvattingen helpen bij het repeteren van de leerstof. De oefenvragen en oefenpuzzels maken het eenvoudiger om de leerstof op te nemen. Dit is de 9e druk, op basis van VCA versie 2008/5.1 en voldoet tevens aan de VCA-norm 2017/6.0 en nieuwe examennormen.
Inclusief één maand gratis toegang tot VCAexamentraining.nl

Gerard de Groot MSc - Prijs: €35,00 - Aantal pagina's: 112
vca

Het Basisboek Veiligheid voor de Groen-Grijze sector is didactisch goed opgezet en leidt op voor het diploma Basisveiligheid VCA. Het boek bevat lesstof Basisveiligheid aangevuld met veel praktijkinformatie voor de groen-grijze sector, welke in de lesstof is geïntegreerd. Speciaal voor werknemers in onder andere de sectoren landbouw, grondwerk, infrastructuur, hoveniersbedrijven en groenvoorziening.
Dit is de 5e druk, op basis van VCA versie 2008/5.1 en voldoet tevens aan de VCA-norm 2017/6.0 en nieuwe examennormen. Inclusief één maand gratis toegang tot VCAexamentraining.nl

Gerard de Groot MSc - Prijs: €35,00 - Aantal pagina's: 133
vca

Het boek Praktijkopleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VOL-VCA is didactisch goed opgezet en leidt op voor het examen Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA. Het boek bevat naast de stof van het Basisboek Veiligheid veel extra informatie over veiligheid in combinatie met leiding geven.
Dit is de 5e druk, op basis van VCA versie 2008/5.1 en voldoet tevens aan de VCA-norm 2017/6.0 en nieuwe examennormen. Inclusief één maand gratis toegang tot VCAexamentraining.nl

Gerard de Groot MSc - Prijs: €45,00 - Aantal pagina's: 153

Op VCA examentraining.nl kunt u oefenen voor uw VCA-examen. U vindt hier twee VCA-proefexamens voor VCA Basis, VCA groen-grijs en VCA VOL. Na het maken van het proefexamen kunt u direct zien, of u voldoende punten hebt gehaald om te slagen voor het examen. Ook ziet u welke vragen u goed of fout hebt beantwoord. Behalve de proefexamens zijn er per onderwerp oefenvragen. Hiermee kunt u op onderdelen toetsen in hoeverre u de VCA-examenstof beheerst.

Gerard de Groot - Prijs: €5,99 - Aantal pagina's: 0
vca

Het examen VIL-VCU bestaat voor 95% uit de stof van VOL-VCA.
Ter voorbereiding op het examen raden wij u daarom het volgende aan: de uitgave Praktijkopleiding Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden plus de digitale aanvulling specifiek voor VIL.
Deze kunt u gratis in de linkerkolom van deze site downloaden.

Gerard de Groot MSc - Prijs: €45,00 - Aantal pagina's: 170