Het onderwerp milieu in de VCA

Het onderwerp milieu in de VCA

Wat betekent VCA en VGM?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. De VCA is destijds ontwikkeld door de (petro)chemische industrie en is gebaseerd op best practices van de (petro)chemie.

De VCA 2017/6.0 heeft de vorige versie 2008/5.1 vervangen. In de VCA 2017/6.0 komt de bewoording ‘VGM’ vele malen voor. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu

 

Waar komt het onderwerp milieu in de VCA voor?

In de vorige versie van de VCA-norm werd meer aandacht besteed aan milieu. In de huidige versie van de norm is dit veranderd. Vrijwel alle aandacht gaat uit naar het  onderwerp veiligheid.

Tekstgedeelte uit artikel ‘Wat zijn de verschillen tussen VCA 2008/5.1 en VCA 2017/6.0?van Wilbert Timp (23 april 2018): "Het afzonderlijke hoofdstuk ‘Milieuzorg’ is vervallen. Enigszins apart is dat de VG-functionaris in de 2017/6.0 versie is vervangen door VGM-functionaris." 

De M staat voor Milieu. In de 2017/6.0 versie komt bij hoofdstukken 9 (Aanschaf VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM) en hoofdstuk 11 (melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten) het onderwerp milieu terug.

 

Milieuzorg in de VCA 2008/5.1

In...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 89,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!