Verschil V&G-plan Arbobesluit en VGM-projectplan VCA

s een V&G-plan Arbobesluit hetzelfde als een VGM-projectplan VCA?

Is een V&G-plan Arbobesluit hetzelfde als een VGM-projectplan VCA?

Om deze vraag te beantwoorden, is in tabelvorm een vergelijking gemaakt tussen eisen die gesteld worden aan deze twee plannen.

 

 

V&G-plan Arbobesluit

VGM-projectplan VCA

Wettelijke/ certificatie verplichting

Arbobesluit art.2.28

VG en M Checklist Aannemers 2017 / 6.0

Verplichting voor

Opdrachtgever Aannemer
Voor projecten

Waarvoor een melding aan ISZW verplicht is en/of het werk/project risicovol is. Zie bijlage 1.

Aannemer dient zelf criteria op te stellen voor welke projecten een VGM-projectplan is vereist. Vaak stelt de opdrachtgever nadere eisen.

Inhoud plan

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces worden in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste vermeld en opgenomen:

a. een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats. De naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;

b. een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!