Verschil V&G-plan Arbobesluit en VGM-projectplan VCA

s een V&G-plan Arbobesluit hetzelfde als een VGM-projectplan VCA?

Is een V&G-plan Arbobesluit hetzelfde als een VGM-projectplan VCA?

Om deze vraag te beantwoorden, is in tabelvorm een vergelijking gemaakt tussen eisen die gesteld worden aan deze twee plannen.

 

 

V&G-plan Arbobesluit

VGM-projectplan VCA

Wettelijke/ certificatie verplichting

Arbobesluit art.2.28

VG en M Checklist Aannemers 2017 / 6.0

Verplichting voor

Opdrachtgever Aannemer
Voor projecten

Waarvoor een melding aan ISZW verplicht is en/of het werk/project risicovol is. Zie bijlage 1.

Aannemer dient zelf criteria op te stellen voor welke projecten een VGM-projectplan is vereist. Vaak stelt de opdrachtgever nadere eisen.

Inhoud plan

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces worden in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste vermeld en opgenomen:

a. een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats. De naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase;

b. een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 89,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!