Helft van de toolboxmeetings moet 'live'

Houdt de helft van de toolboxmeetings in levende lijve

Toolbox? Toolbox!

Een toolboxmeeting is een bijeenkomst met alle (eigen en tijdelijke) operationele medewerkers, waar altijd een VGM-onderwerp centraal staat. Het is de bedoeling dat er een 'echt' gesprek over VGM tot stand komt. Het regelmatig organiseren van een toolbox is één van de minimumeisen van paragraaf 4.1 Is er VGM-overleg binnen het bedrijf. Dit geldt voor VCA */**/P.

Onderwerpen die besproken kunnen/moeten worden:

  • VGM-onderwerpen (TRA, LRMA, etc.)
  • Wijzigingen in VGM-voorschriften en -regels (eigen / klanten)
  • Aandachtspunten uit incident-/ongevalsonderzoeken
  • Aandachtspunten (positief èn negatief) uit werkplekinspecties / VOG-rondes
  • Introductie nieuwe machines / hulpmiddelen / PBM’s

Toolboxmeetings moeten gehouden worden met de volgende minimumfrequentie:

  • VCA*   4 keer per jaar
  • VCA ** 10 keer per jaar
  • VCA P 10 keer per jaar

Zoals reeds geschreven moeten toolboxmeetings in de basis live worden gehouden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is (bijvoorbeeld als medewerkers landelijk verspreid werken vanuit huis) mag hiervan bij VCA * en VCA** worden afgeweken, mits onderbouwd en geaccepteerd door de VCA-auditor (bij VCA P dus niet!). Dit kan bijvoorbeeld via e-Learning of via...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!