Inspectie: streng handhaven op registratie gevaarlijke stoffen in RI&E

Hogere boetes bij ontbreken gevaarlijke stoffen in de RI&E

De Nederlandse Arbeidsinspectie gaat bedrijven sneller en hogere boetes opleggen als zij de registratie en beoordeling van gevaarlijke stoffen niet op orde hebben in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De inspectie hoopt hiermee blootstelling aan gevaarlijke stoffen tegen te gaan. 

Blootstelling kan tot ernstige beroepsziekten leiden. Jaarlijks sterven naar schatting 3000 mensen aan de gevolgen van het inademen van schadelijke lucht. "En nog veel meer mensen lopen onherstelbare gezondheidsschade op", zo stelt de inspectie.

Bedrijven kregen voorheen bij het ontbreken van het gevaarlijke stoffendeel in de RI&E eerst een waarschuwing en pas bij een herinspectie een boete. Bij deze aanpassing boeteoplegging krijgen zij geen waarschuwing, maar direct een boete waarvan het bedrag is verhoogd.

Uit inspecties van de afgelopen jaren bleek volgens de inspectie dat veel bedrijven in de RI&E geen gevaarlijke stoffen hadden opgenomen, terwijl dit wel verplicht is. Zij gingen hiermee pas aan de slag nadat ze controle hadden gehad.

De inspectie wil dit voorkomen en waarschuwt dus strenger op te treden, want "als werkgevers de inventarisatie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en de maatregelen niet op orde hebben, kan ernstige gezondheidsschade ontstaan".
 

 

 

Zoekwoorden
gevaarlijke stoffen
RI&E
Arbeidsinspectie
boetes