Werkvergunningen

Om risicovolle werkzaamheden of werk in een risicovolle omgeving uit te kunnen voeren, is meestal een werkvergunning nodig. 

Veel bedrijven gebruiken een werkvergunningsysteem om de veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van niet operationele bedieningswerkzaamheden te waarborgen. Het gaat erom medewerkers, maar ook fabrieken en installaties zo goed mogelijk tegen ongevallen en schade te beschermen tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden. Uitvoering van een groot aantal werkzaamheden kan en mag alleen als daarvoor een schriftelijke werkvergunning is verstrekt. Het gaat meestal om activiteiten waarop de normale standaard beheersmaatregelen niet van toepassing zijn.

Het werkvergunningsysteem heeft als doel:
•  Het vaststellen en scheppen van voorwaarden om bij het uitvoeren van werkzaamheden persoonlijk letsel, schade aan de installaties en of omgeving te voorkomen.
•  Installaties en processen veilig te stellen tijdens werkzaamheden of bij omstandigheden waarin de bedieningsprocedures niet voorzien.
•  Het overleg en samenspel tussen opdrachtgevende partij en de uitvoerende partij te bevorderen en te komen tot bindende afspraken.
Een werkvergunning is een schriftelijk...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!