VCA of de Veiligheidsladder? Of toch allebei?

Veiligheidsladder, een overbodig certificaat?

Sinds 1 januari 2022 is de Veiligheidsladder (of tegenwoordig Safety Culture Ladder, verder SCL) verplicht in aanbestedingen die vallen onder de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Dit betekent dat bedrijven die werken voor de ondertekenaars van het convenant zich moeten certificeren op trede 2. Een veel gehoord commentaar is dat VCA al een veiligheidscertificaat is, waarom dan nog een extra certificaat?

Als wij kijken naar de doelstellingen, dan zien we in het normdocument van VCA dat de norm betrekking heeft op een goed functionerend VGM-beheerssysteem. Op de website van VCA wordt nog een extra toelichting gegeven: een beproefd programma waarin diverse branches hun kennis en ervaring hebben gebundeld. Het certificaat legt de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te kunnen gaan.

Volgens de website van de SCL stimuleert de ladder het veiligheidsbewustzijn, bewust veilig handelen en terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten. Ook het handboek verwijst naar een sterk appèl op houding, gedrag en leiderschap.

Deze twee toelichtingen geven een verschil tussen de regelingen weer. Het primaire doel is hetzelfde: minder ongevallen en...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 85,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!