VCA

Programma beïnvloeding VGM-bewustzijn en VGM-gedrag
08-07-2020, Siep Slager
Hoofdstuk 4 VGM-bewustzijn van de VCA Checklijst 2017/6.0 eist van VCA gecertificeerde bedrijven VGM-overleg binnen het bedrijf en een “Programma beïnvloeding VGM-... Lees meer »
27-07-2020, Siep Slager
In de praktijk blijft de uitvoering van plannen (Plan van aanpak van de RI&E) een moeizaam geheel. Activiteiten worden niet of niet op tijd uitgevoerd. Oorzaak... Lees meer »
24-07-2020, Siep Slager
Hoofdstuk 4 van de VGM-checklist heeft als doel ‘het bevorderen van VGM-bewustzijn’. In het kader van VGM-bewustzijn worden aspecten als VGM-overleg en VGM-bijeenkomsten... Lees meer »
21-07-2020, redactie
Opdrachtgevers die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB) stellen per 1 januari 2022 in hun aanbestedingen de veiligheidsladder... Lees meer »
Advertorial
06-07-2020, Alexander Verweij
Nu corona over het hoogtepunt is heeft u als veiligheidsprofessional tot het najaar, wanneer de audits weer beginnen, een rustige periode. Investeer deze tijd nuttig.... Lees meer »
Advertorial
zomercollege
03-07-2020, Alexander Verweij
Deze zomer is hét moment om u zelf (thuis) verder te ontwikkelen. Verbreed of verdiep uw kennis met een door Uitgeverij Kerckebosch speciaal samengesteld pakket van... Lees meer »

Arbeidsveiligheid

Hoe blootstelling aan gevaarlijke stoffen onderzoeken?
10-08-2020
In de praktijk wordt dit vaak ingevuld door direct een meetplan op te stellen en de blootstelling... Lees meer
RI&E gevaarlijke stoffen
04-08-2020
Bijgaand exceldocument is een voorbeeld van een registratie van gevaarlijke stoffen voor het maken van een verdiepende... Lees meer