VCA

LMRA: de laatste mogelijkheid om een onveilige handeling of ongeval te voorkomen
04-07-2019, S. Slager
Eigenlijk is de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) niets nieuws voor uitvoerende medewerkers en operationeel leidinggevenden. Een echte vakman zal immers toch al ‘... Lees meer »
12-08-2019, Gerard Drost
In hoofdstuk 2 van VCA 2017/6.0 staat VGM-risicobeheer centraal. In een drietal paragrafen wordt hier dieper op ingegaan. § 2.3 vraagt het volgende: ... Lees meer »
Onduidelijkheid over de MD 22 onder auditors
15-07-2019, redactie
De MD 22 is verplicht in de nieuwe VCA 2017/6.0, maar veel is nog onduidelijk. Dit heeft tot een flinke discussie geleid tijdens een harmonisatiebijeenkomst van de SSVV... Lees meer »
extra eisen voor certificerende instanties en gecertificeerde bedrijven op VCA en ISO NEN 45001 naar aanleiding van IAF MD 22
12-07-2019, S. Slager
Er gelden extra eisen voor certificerende instanties en gecertificeerde bedrijven op VCA en ISO NEN 45001 naar aanleiding van IAF MD 22. Hierbij een uitleg. (... Lees meer »
Advertorial
31-07-2019, Advertorial
Chemiekaarten van Sdu voorziet de veiligheidsprofessional al 30 jaar lang van de juiste betrouwbare kaart. Om dit te vieren kunt u GRATIS de EHBO instructie chemische... Lees meer »

Arbeidsveiligheid

GRATIS EHBO instructie chemische incidenten
16-08-2019
Om dit te vieren kunt u GRATIS de EHBO instructie chemische incidenten downloaden. Downloadlink: ... Lees meer
Kan er veilig worden gewerkt tijdens onweer?
21-08-2019
Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken. Dat is een verantwoordelijkheid van iedere werkgever die is... Lees meer