VCA

Maak een plan voor risicocommunicatie
02-03-2017, redactie
Communiceren en risico staan bij veel bedrijven niet hoog op de prioriteitenlijst. Toch is het zinvol na te denken over de noodzaak voor een risicocommunicatieplan. Dit... Lees meer »
Nieuwe VCA, wat is er veranderd?
23-04-2018, Wilbert Timp
In april is de VCA 2017/6.0 vrijgegeven. In eerste instantie lijkt het dat er niet veel is veranderd. ,,Best begrijpelijk. Neem bijvoorbeeld een populair en goed... Lees meer »
09-04-2018, S. Slager
Voor bepaalde werkzaamheden en/of functies is een gezondheidskundige keuring verplicht. Indien in de kolom “Functiegroep/afdeling” een functiegroep/afdeling benoemd is,... Lees meer »
07-03-2018, S. Slager
Zijn er in het bedrijf bijzondere groepen werknemers en andere personen? Denk bijvoorbeeld aan jonge werknemers, zwangeren, gehandicapten en personeel in afgesloten... Lees meer »
Advertorial
29-03-2018, Advertorial
Voor chemische producten geldt dat de blootstelling beoordeeld dient te worden. De gevonden blootstellingsconcentraties moeten met de grenswaarden worden vergeleken. Op... Lees meer »

Arbeidsveiligheid

Grenswaarden voor inert, metaal- en ultrafijnstof
17-05-2018
Grenswaarden zorgen voor een gezonde werkplek. De Arbowet kent nog maar een beperkt aantal... Lees meer
Handleiding werken met chemische stoffen
07-05-2018
Bij het werken met chemische stoffen moet met allerlei risico's rekening worden gehouden. Het werk kan (acuut of op de... Lees meer