VCA

Ook een zzp'er moet zich aan de Arbowet houden
13-07-2016, S. Slager
Er wordt vaak gedacht dat zzp'ers en werkgevers die zelf arbeid verrichten zich niet hoeven te houden aan de arbowet- en regelgeving. Deze gedachte is niet juist. De... Lees meer »
10-12-2018, Gerard Drost
De directie toont door het opstellen van een VGM-beleidsverklaring haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu... Lees meer »
21-11-2018, redactie
Per 5 november 2018 zijn gewijzigde eind- en toetstermen voor de VCA-examens van kracht. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in de VCA-opleidingsboeken en in... Lees meer »
VCA Congres Kerckebosch in Bunnik
19-11-2018, redactie
Ruim tachtig mensen bezochten ons recente VCA Congres in Bunnik. Zij lieten zich op deze dag informeren tijdens de plenaire en parallelle sessies. Zo waren er onder meer... Lees meer »
Advertorial
27-11-2018, redactie
Actieve deelname van medewerkers aan de RI&E creëert draagvlak voor eventuele verbetertrajecten. Bovendien bereik je door de medewerkers bij de RI&E te... Lees meer »
Advertorial
29-10-2018, Advertorial
De Toxic LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) kaart ondersteunt bij de korte risicobeoordeling die direct voor aanvang van werkzaamheden met chemische producten gedaan... Lees meer »

Arbeidsveiligheid

Intervisie: (verplicht) leren van elkaar
07-12-2018
Ja, en niet alleen aanwezig zijn, je zult zelf met regelmaat een onderwerp in de groep moeten... Lees meer
Intervisie: hoe pak je dat aan?
10-12-2018
Bij een intervisie kunnen mensen van elkaar leren. Iemand brengt in vertrouwen een casus naar voren en anderen helpen... Lees meer