Voorbeeld VGM-beleidsverklaring

Voorbeeld beleidsverklaring VGM

De directie toont door het opstellen van een VGM-beleidsverklaring haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu in de organisatie. "De Arbowet verlangt samenwerking en inzet om te streven naar een veilig en gezond werkklimaat. Aan ons allen de plicht daar zorg voor te dragen", was getekend de directie.

Als zo'n VGM-beleidsverklaring wordt opgesteld, dan moet het document bekend zijn in alle geledingen in het bedrijf (bijvoorbeeld via intranet, posters, handboeken, tijdens het inwerkprogramma, etc.). Onder de verklaring staat de handtekening van de persoon met de hoogste functie in de organisatie.

Tenminste een keer in de drie jaar moet het document worden geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Juist om gevaren te blijven voorkomen. 

Wij hebben hieronder alvast een voorbeeld VGM-document bijgevoegd, dat als basis kan dienen voor een beleidsverklaring. 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!