BHV opzetten vanuit de RI&E

Om een gedegen BHV op te zetten, is een RI&E nodig. De RI&E biedt inzicht in de risico’s op de werkplek. Er zijn altijd restrisico’s die niet te voorkomen zijn. Deze restrisico’s dienen de basis te zijn voor de organisatie van de BHV. 

De gevolgen van deze restrisico’s leiden mogelijk tot letsel of schade. De BHV wordt ingezet voor het behandelen van letsels en het beperken van de schade bij brand. De BHV is het sluitstuk van de arbeidsveiligheid in het bedrijf.