Directeur SSVV: 'Update 6.1 in 2025 verwacht'

veilig werken

Directeur Inge Stegmann staat nu bijna een jaar aan het roer bij de SSVV (de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid). Tijd om haar een aantal vragen voor te leggen. 

Inge Stegmann

 

Wanneer verwacht u de update van de VCA-checklijst?

"De update 6.1 verwachten wij in 2025."

 

Wat is het belangrijkste speerpunt/verandering voor de SSVV voor het komende jaar?

"Er is een aantal speerpunten waarop in 2024 de energie van de SSVV gericht zal zijn.

Gedrag een plaats geven in het VCA-stelsel is een belangrijke inhoudelijke aanvulling van VCA. Vaardigheden krijgen al een expliciete plaats in de voorgenomen update 6.1 van het VCA-schema. De SSVV heeft de training ‘Leidinggeven aan veilig werken’ op de markt gebracht. Deze training richt zich operationeel leidinggevenden en bereidt hen voor op de verwachte vaardigheden die bij de functie horen.

Examens voor BVCA-persoonsdiploma’s kunnen voortaan ook modulair worden afgenomen en worden toegankelijker gemaakt door beter te letten op gebruik van taal – en dus toegankelijk voor meer mensen.

De ICT-omgeving waarvoor SSVV verantwoordelijk is, wordt verder vernieuwd en gemoderniseerd. Na de oplevering in 2023 van het compleet vernieuwde Centraal Diploma Register (CDR) is nu het project voor de vernieuwing van het Examen Logistiek Systeem in volle gang. Een ander speerpunt voor SSVV is het SOG-opleidingenstelsel waarvan alle kwalificaties worden vernieuwd. Zo zijn er meer speerpunten die soms ook doorlopen in 2025."

 

Wat ziet u als kracht van VCA? 

"SSVV biedt met producten zoals VCA al 30 jaar dé brede basis voor veilig en gezond werken. De VCA wordt scherp- én breed toepasbaar gehouden door de unieke samenwerking binnen SSVV van 24 aangesloten brancheorganisaties. 

VCA is als instrument ook een belangrijke borg in het vertrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. VCA is daarnaast uitvoerbaar, naleefbaar, betaalbaar en ook niet te vergeten goed auditeerbaar. Je zou dit kernkrachten van VCA kunnen noemen. 

Bovendien versterken het VCA-schema en de daarop gebaseerde (bedrijfs)certificering en de BVCA en VOL VCA diplomering en de nieuwe training Leidinggeven aan veilig werken (persoonsdiploma’s) elkaar."

 

Hoe kan VCA zich onmisbaar maken?

"VCA is onmisbaar voor elk bedrijf dat daadwerkelijk invulling wil geven aan het inrichten van de basisprincipes voor veilig en gezond werken. De samenwerking tussen de 24 bij SSVV aangesloten brancheorganisaties en de talloze bedrijven die zij vertegenwoordigen heeft geleid tot een stevig VCA-fundament in het werkveld. 

Door de kernkrachten van VCA in de samenwerking met die ‘achterbannen’ telkens te blijven toetsen en in lijn te blijven brengen met de ontwikkelingen in de markt en de arbeidsmarkt, blijft VCA actueel en compleet en de beste basis om elke dag weer veilig en gezond aan het werk te zijn."

 

Waar staat de VCA over een paar jaar?

"Vandaag staat VCA al breed in het werkveld met zo’n 15.000 gecertificeerde bedrijven en ruim 1,5 miljoen VCA gediplomeerde personen. VCA staat over een paar jaar, evenals nu, voluit in alle sectoren waar veilig en gezond werken belangrijk is én waar dan ook vanuit VCA het toepassen van noodzakelijke vaardigheden de aandacht krijgt die het verdient." 

Zoekwoorden
SSVV
vca checklist
VCA
VCA-checklijst