Heleen de Vries Lentsch

Functie
Directeur / Veiligheidskundige
Organisatienaam
Veiligheidskundige-VCA.nl
Curriculum Vitae

Mijn naam is Heleen de Vries Lentsch. Ik ben werkzaam als zelfstandig veiligheidskundige, voornamelijk binnen het MKB in de meest uiteenlopende branches. Van grondverzetbedrijf tot stofferingbedrijf.

Het accent ligt op het opzetten van en het begeleiden bij certificeringtrajecten voor VCA, BTR, ISO en Voedselveiligheid. Mede doordat ik zelf uit een ondernemersfamilie kom en mijn man een eigen bedrijf heeft, weet ik wat er voor hen speelt en  kan ik mij goed verplaatsen in hun situatie. Ik probeer hierbij zo goed mogelijk aan te sluiten en een brug te slaan tussen de dagelijkse praktijk in een onderneming en alle (theoretische) regels waar men aan moet voldoen om te kunnen certificeren en te werken volgens de Arbo-wet.

Deze werkzaamheden worden afgewisseld door het geven van VCA-cursus waarbij mijn onderwijsachtergrond goed van pas komt. Ik heb hiervoor in 2002 een eigen Basis -en VOL-VCA lesboek ontwikkeld van slechts 38 bladzijden. Het slagingspercentage ligt ruim hoger dan het landelijk gemiddelde, waardoor ik de cursus nog steeds met veel plezier geef. Ook in kleine groepen en aan moeilijk lerende of faal angstige cursisten. Het is iedere keer weer een grote uitdaging hen goed voor te bereiden op het examen.

Naast deze werkzaamheden is de risico-inventarisatie & evaluatie mijn stokpaardje. Aanzet hiertoe is zeker het winnen van de wedstrijd “Het beste RIE-dee” in november 2014 geweest. Doel hiervan is de RI&E bij ondernemend Nederland onder de aandacht brengen en helpen bij de uitvoering ervan.

Hiervoor heb ik de website www.rie-register.nl online gezet. Voor informatie over mijn andere werkzaamheden kunt u terecht op www.veiligheidskundige-vca.nl