Niet klikken

Klikken

Heleen de Vries Lentsch blogt over haar praktijkervaringen als veiligheidskundige. Een belangrijk onderdeel uit de VGM checklist is hoofdstuk 12: Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten. De gedachte is immers: Als er melding wordt gemaakt van (bijna) ongevallen, kunnen we met preventieve maatregelen herhaling of erger voorkomen.

En in theorie klopt dit helemaal. Helaas is de bereidheid om een melding te doen bij een leidinggevende niet zo groot als we zouden willen. Sterker nog: Er zijn bedrijven waar in een heel jaar geen enkele melding wordt geregistreerd. Ondanks het feit dat er risicovol werk wordt verricht.

Na enig doorvragen komen er dan toch vaak wel bepaalde voorvallen op tafel. Zaken die worden bestempeld als ‘niet ernstig genoeg om verder nog aandacht aan te geven’. In de categorie ‘Daar zijn we goed mee weggekomen.’ Het besef dat het incident een voorbode kan zijn voor iets veel ernstigers, ontbreekt vaak.

Dit is geen onwil; dit is mensen eigen. We willen verder, het werk moet doorgaan.

Op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd om deze denkwijze om te buigen. Om medewerkers ervan te doordringen dat melden wel zin heeft en dat zonder melding preventieve maatregelen vaak uitblijven.

Op verschillende grote projecten hanteren ze daarvoor zelfs een app die je kunt downloaden op de smartphone. Ook hebben deze een site die je rechtstreeks kunt benaderen om een melding te doen. Daarbij is de melder bekend. Ook wordt er opgeroepen om foto’s te nemen van onveilige handelingen en situaties.

Hoe daarmee omgegaan wordt op de werkvloer? Wat denkt u? Collega’s zeggen tegen elkaar: ‘We gaan elkaar niet verklikken.’ Dus er wordt niet gemeld. De app heeft dus een averechtse werking.

Wat werkt dan wel? Wie daar het antwoord op weet verdient een Nobelprijs voor de Veiligheid. Laatst op een VCA-congres werd wel een goede suggestie gedaan. De spreker opperde om niet de nadruk te leggen op het melden van onveilige handelingen en situaties, maar juist op verbeterpunten.

Het melden van een verbeterpunt, wat overigens heel goed kan voortkomen uit een onveilige situatie, kun je zonder schroom doen. Een medewerker hoeft niet bang te zijn om erop aangekeken te worden dat hij iets verkeerd of ‘doms’ heeft gedaan. In tegendeel: Hij of zij laat juist zien mee te willen helpen aan verbetering. De daaruit voortkomende maatregelen zullen hetzelfde effect hebben als de melding waar eerder over gesproken werd.

En dan is het doel bereikt op een positieve manier. Dit is zeker het uitproberen waard.

Heleen de Vries Lentsch is veiligheidskundige en schrijft voor VCAnieuws.nl regelmatig een blog over haar praktijkervaringen. 

Meer blogs van Heleen 
Als je helm maar goed zit
Kies altijd antwoord B
Miscommunicatie
WIl je even tekenen
Een veilige vakantie