Waarom is de LMRA belangrijk?

Waarom is de LMRA belangrijk?

VCA-vraag 2.3 'uitvoering van LMRA’s voor aanvang van werkzaamheden'. Dit heeft als doel dat medewerkers zich ervan vergewissen op de werkplek of alle risico’s zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken pas worden gestart, indien afdoende maatregelen zijn genomen.

Als minimum wordt geëist:
•        Procedure/instructie voor het uitvoeren van LMRA’s door medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden
•        Er is controle op de uitvoering van LMRA’s

Vereiste documenten:
•        Procedure/instructie

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of persoonlijke start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling die uitgevoerd wordt direct vóór aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Het doel van de LMRA is dat medewerkers zich op de werkplek ervan bewust zijn of alle (potentiële) veiligheids-, gezondsheids- en milieurisico's zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

De LMRA wordt uitgevoerd via het doorlopen van een aantal korte vragen/checks om zeker te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en/of opnieuw kunnen worden begonnen.

Het uitvoeren van een LMRA is een eis vanuit de VCA-norm (versie 2017/6.0). De organisatie dient een procedure te hebben waarin wordt beschreven wanneer, op welke wijze en door wie er een LMRA uitgevoerd dient te worden. Het is daarnaast ook belangrijk dat deze procedure bekend is bij de medewerkers.

In de praktijk is het veel belangrijker dat er toezicht op de uitvoering van LMRA’s wordt gehouden. Gaan operationeel leidinggevenden daadwerkelijk in gesprek met de werknemers met als onderwerp de uitgevoerde LMRA?

Veel organisaties reiken aan alle medewerkers een hard plastic pasje (creditcardformaat) uit waarop de LMRA-procedure is beschreven. Door het nalopen van de vragen voert de werknemer een persoonlijke risicoanalyse uiteen (LMRA).

De inhoud van het kaartje kan in het gesprek met de leidinggevende aan de orde worden gesteld. De LMRA wordt beschouwd als de laatste proactieve stap om ongevallen te voorkomen.

Een LMRA kost bijzonder weinig tijd en kan door het gebruik veel leed en schade voorkomen. Ook vormt het input voor het melden van onveilige situaties en bijna-ongevallen.

Lees meer: De LMRA Procedure

Advertentie: Bekijk ook Zakboek LMRA