Waarom is de LMRA belangrijk?PrintPrint

VCA vraag 2.3 uitvoering van  LMRA’s  voor aanvang van werkzaamheden. Met als doel dat medewerkers zich ervan vergewissen op de werkplek of alle risico’s zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt is dat risicovolle werken pas worden gestart, indien afdoende maatregelen zijn genomen.

Als minimum wordt geëist:
•        Procedure /instructie voor het uitvoeren van LMRA’s door medewerkers voor aanvang van de werkzaamheden
•        Uitvoeren van LMRA’s

Vereiste documenten:
•        Procedure/instructie

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of persoonlijke start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling welke uitgevoerd wordt direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren.

Het doel van de LMRA is dat medewerkers zich op de werkplek ervan bewust zijn of alle (potentiële) veiligheids-, gezondsheids- en milieurisico's zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen.

De LMRA wordt uitgevoerd middels het doorlopen van een aantal korte vragen/checks om zeker te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en/of opnieuw kunnen worden gestart.

Het uitvoeren van een LMRA is een eis vanuit de VCA norm (versie 2008/5.1). De organisatie dient een procedure te hebben waarin wordt beschreven wanneer, op welke wijze en door wie er een LMRA uitgevoerd dient te worden. Het is daarnaast ook belangrijk dat deze procedure bekend is bij de medewerkers.

Veel organisaties reiken aan alle medewerkers een hard plastic pasje (creditcardformaat) uit waarop de LMRA procedure is beschreven. Door het nalopen van de vragen voert de werknemer een persoonlijke risicoanalyse uiteen (LMRA). De LMRA wordt beschouwd als de laatste stap om ongevallen te voorkomen.