Laatste Minuut Risico Analyse

LMRA: de laatste mogelijkheid om een onveilige handeling of ongeval te voorkomen

Eigenlijk is de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) niets nieuws voor uitvoerende medewerkers en operationeel leidinggevenden. Een echte vakman zal immers toch al ‘eerst denken en dan doen’. Maar een LMRA helpt daarbij. Ook leidinggevenden kunnen er profijt van hebben, omdat het een kader biedt voor het bespreken van veiligheid en gezondheid. Een LMRA is tevens vaak de laatste mogelijkheid om een onveilige handeling of ongeval te voorkomen.

In de VGM-checklist (versie 2017/6.0) staat als doel: voorkoming van incidenten en schade door risicobeheersing voor de door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden. En in de VGM-checklist Aannemers (versie 2017/06.0) komt de nieuwe vraag 2.3 voor: worden LMRA’s uitgevoerd vóór aanvang van werkzaamheden? De vragen worden gesteld om medewerkers te laten nagaan of alle risico’s zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Risicovol werken mag pas worden gestart als afdoende maatregelen zijn genomen.

Procedure

Een LMRA moet in de volgende gevallen altijd worden uitgevoerd:                                        voordat met nieuwe werkzaamheden wordt begonnen (ook routinematige werkzaamheden), bij verandering van de...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 89,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!