Beter begrip van afkortingen geeft inzicht

Voor een veilige werkvloer
afkortingen uitgelegd

VCA, TRA, BRF en de RI&E. Titels die beginnen met afkortingen klinken ingewikkeld en voorspellen zelden iets goeds. In deze column worden de afkortingen ‘ontwikkeld’. Door het afpellen van de moeilijkheden, ontstaat er dan meer helderheid en duidelijkheid.

Het acroniem VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid & Milieu) Checklijst Aannemerij. RI&E staat voor risico-inventarisatie- & evaluatie. En bij de RIE gaat het vaak bij het eerste woordje fout. Wat is risico en wat is gevaar? Artikel 5 van de Arbowet heeft het zowel over risico’s als gevaren. Belangrijker is wat de verschillen zijn tussen risico en gevaar.

De koppeling naar Artikel 5 van de Arbowet geeft verwarring. In het eerste lid staat: ‘Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risicobeperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers’.

Een groot aantal RIE’s beschrijven niet primair de risico’s. De gevaren worden opgesomd en de risico’s komen niet altijd aan bod. Om maar te zwijgen van de risicobeperkende maatregelen.

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal omschrijft de begrippen als volgt:

Gevaar: 1): mogelijkheid, kans dat uit...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!