Melden van incidentenDe VCA-checklijst heeft als doel inzicht in actuele VGM-prestaties te geven en te leren van VGM-incidenten.

Hoofdstuk 11 van de VCA-checklijst heeft als doel inzicht in actuele VGM-prestaties te geven en te leren van VGM-incidenten. In elk bedrijf of organisatie komen incidenten en ongevallen voor. Het is nodig deze gevallen te melden, registreren en onderzoeken.

De incidenten en ongevallen die voorkomen, betreffen ongewenste en ongecontroleerde gebeurtenissen die de normale procesgang van het werk verstoren en hadden kunnen leiden tot nadelige of schadelijke invloeden: op de gezondheid en veiligheid van mensen, op arbeidsmiddelen, op producten en diensten, op het milieu of bewoonde omgeving en op het imago ten gevolge van negatieve publiciteit.

Er zijn verschillende redenen om deze incidenten en ongevallen te onderzoeken. Slachtoffers hebben recht om te weten wat er is gebeurd, waarom dat is gebeurd en hoe voorkomen kan worden dat het weer gebeurt met andere slachtoffers tot gevolg. Voorkomen moet worden dat kleine incidenten ‘uitgroeien’ tot ernstige ongevallen. Letsel en schade zijn ook onaanvaardbare economische schadeposten.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!