Wie is verantwoordelijk als de hoofd- of onderaannemer een hijskraan met machinist inhuurt voor hijswerkzaamheden in regie?

Voor het werken met hijskranen is specifieke deskundigheid vereist. Ten aanzien van de verantwoordelijkheid geldt dat de hoofd- of onderaannemer primair verantwoordelijk is voor de naleving van de Arbowet. Hier moet niet lichtvaardig mee worden omgegaan.

Uit een door de Inspectie SZW geanalyseerde periode van 11 jaar blijkt dat 515 hijsongevallen plaatsvonden waarbij er contact was met vallende objecten. Daarbij zijn 45 slachtoffers overleden en 367 verwond.