In welke situaties volgt altijd strafrechtelijke onderzoek?

Sinds 1 april 2023 kan ook bij blootstellings- en beroepsziekten strafrechtelijk worden gehandhaafd. Voortaan geldt het strafrecht ook:

  • na constatering van (hoog)risicovolle (arbeids)omstandigheden waarbij de gezondheid van werknemers ernstig benadeeld kan worden en/of die de dood tot gevolg kunnen hebben, en
  • indien sprake blijkt te zijn van ernstige gevaren voor de gezondheid van werknemers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen waarbij de gezondheid van werknemers, direct of op de langere termijn, ernstig benadeeld kan worden en/of die de dood tot gevolg kunnen hebben.