Wat wordt verstaan onder arbeidsmiddelen ?

In de Arbowet staat in hoofdstuk 1, definities in artikel 1 lid 3h: ‘In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder arbeidsmiddelen: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen.’