Wat moet in de RI&E PBM aan de orde komen?

Hierbij rekening houden met VCA Checklijst 2017/6.0 vraag 9.1: Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?

En met Arbobesluit Artikel 8.2. Verplicht de werkgever een RI&E persoonlijk beschermingsmiddel uit te voeren voor de PBM worden gekozen.     

Het antwoord:

In de RI&E PBM moet worden vermeld:

 1. de gevaren die niet met andere middelen vermeden kunnen worden
 2. de kenmerken die de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten bezitten om de onder a vermelde gevaren te kunnen ondervangen
 3. de kenmerken van de betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen die beschikbaar zijn, vergeleken met de onder b bedoelde kenmerken
 4. PBM is in overeenstemming met de betreffende bepalingen inzake ontwerp en constructie op het gebied van veiligheid en gezondheid, bedoeld in het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018
 5. PBM moet
  1. geschikt zijn voor de te vermijden gevaren, zonder zelf een vergroot gevaar in te houden;
  2. beantwoorden aan de bestaande omstandigheden op de arbeidsplaats
  3. afgestemd zijn op de ergonomische eisen en de vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemers;
  4. na de nodige aanpassingen geschikt zijn voor de drager
 6. Indien verschillende gevaren het tegelijkertijd dragen van meer dan één persoonlijk beschermingsmiddel noodzakelijk maken, zijn deze persoonlijke beschermingsmiddelen op elkaar afgestemd en blijven zij doelmatig tegen het betreffende gevaar of de betreffende gevaren.