Wat is het verschil tussen een RI&E en een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G plan) bij het bouwproces?

De bouwplaats is hierbij te beschouwen als een eenmalige en unieke organisatie voor de productie van een bouwwerk. Het V&G-plan ten behoeve van een bouwproces kan gezien worden als een risico-inventarisatie en -evaluatie voor de bouwplaats specifieke risico’s.

Deze van het specifieke bouwwerk, de specifieke locatie en werkplek alsmede de specifieke processen moeten worden geïnventariseerd en maatregelen moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd, alsmede moet toezicht worden gehouden op die maatregelen.

Aan de werknemers op de bouwplaats moet adequate doeltreffende voorlichting en instructie worden gegeven. Terwijl de RI&E gericht is op de gevaren en risico’s die horen bij het werk van de individuele werkgevers, gaat het bij het V&G-plan om gevaren die de gebruikelijke risico’s overstijgen, zoals gevaren door het werken met extra risico voor bedelving, vastraken of vallen. Of bijvoorbeeld gevaren door werkzaamheden uitgevoerd onder overdruk. Gevaren die ontstaan door de gelijktijdige of opeenvolgende werkzaamheden van de diverse partijen (werkgevers, hun werknemers en zelfstandigen) op de bouwplaatsen en gevaren die voortvloeien uit de samenloop van een bouwproces met een doorlopende exploitatie.