Wat doet de Inspectie SZW bij een anonieme klacht?

De Inspectie SZW onderzoekt geen anonieme meldingen en tips van niet direct belanghebbenden, behalve als het gaat om een gevaarlijke situatie op het werk, betaling onder het wettelijk minimumloon of tewerkstelling door illegalen.

Bij een onderzoek maakt de Inspectie SZW nooit aan de werkgever bekend dat er een klacht is ingediend. Soms is het niet mogelijk om een onderzoek uit te voeren zonder dat de werkgever het vermoeden krijgt dat er een klacht is ingediend. De Inspectie SZW laat dit dan aan de melder weten. Samen kan dan worden bepaald wat de beste manier en het beste tijdstip is om de klacht te behandelen. Dit kan ook betekenen dat er wordt besloten om de klacht niet verder te laten onderzoeken en dat de klacht alleen wordt geregistreerd.

Het is ook mogelijk dat de Inspectie SZW niet voor de anonimiteit van de melder kan instaan. Deze krijgt dan schriftelijk bericht. Er kan na overleg worden besloten om het onderzoek pas na enige tijd, of op een bepaald tijdstip uit te voeren. Bijvoorbeeld als hierdoor de kans vermindert dat de werkgever argwaan tegen de melder krijgt, of als bepaalde werkzaamheden alleen op een bepaald tijdstip worden uitgevoerd. Als er sprake lijkt te zijn van een ernstige overtreding of onmiddellijk dreigend gevaar, wordt het onderzoek wel meteen uitgevoerd.