Wat betekent het dat voorlichting en onderricht doeltreffend moet zijn?

De voorlichting en onderricht zijn doeltreffend als deze daadwerkelijk bijdragen aan het in stand houden van veilig en gezond werkgedrag. Het effect moet zijn dat er minder onveilige handelingen worden uitgevoerd en er minder onveilige situaties worden veroorzaakt dat dus minder ongevallen plaatsvinden. Dat effect moet waarneembaar zijn bij het toezicht op de naleving van instructie en voorschriften. Arbowet art.8