Wat bepaalt de bhv–organisatie?

De Arbowet verplicht iedere werkgever tot het organiseren van bedrijfshulpverlening.De bhv-organisatie omvat het beleggen en organiseren van de in de wet benoemde taken:
Het verlenen van EHBO.
Het beperken en het bestrijden van brand.
Het beperken van de gevolgen van ongevallen.
Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.

De organisatie van de bhv stoelt op twee belangrijke pijlers:
De RI&E en de scenario’s van de rest-risico’s die zijn overgebleven na de te nemen maatregelen en
De gebruiksvergunning, die in complexere organisaties meestal verplicht is.

Op basis van de RI&E en de gebruiksvergunning moet de inhoud, omvang en wijze van bedrijfshulpverlening worden bepaald.