Waar heeft het voorstel 'Wijziging Arbowet met het oog op versterken arbodienstverlening’ betrekking op ten aanzien van de preventiemedewerker?

Als de VG-functionaris tevens preventiemedewerker is in de zin van de Arbowet (art. 13), waar heeft het voorstel 'Wijziging Arbowet met het oog op versterken arbodienstverlening’ betrekking op ten aanzien van de preventiemedewerker?

De WOR heeft instemmingsrecht over het takenpakket van de preventiemedewerker. Het voorstel is om bij wet te regelen dat werkgever en het medezeggenschapsorgaan een gezamenlijke opvatting hebben over de persoon van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. De mening is dat dit de positie van de preventiemedewerker versterkt.