Vraag wat is in de Arbeidstijdenwet geregeld over rusttijden en pauzes?

Voor de rust na uw werktijd gelden de volgende regels:

  • Na een werkdag mag u minimaal 11 aaneengesloten uren niet werken.
  • De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk.
  • Na iedere werkweek mag u 36 uur aaneengesloten niet werken.

Rusttijd korter dan 36 uur

Als uw rusttijd korter is dan 36 uur, gelden de volgende regels:

  • U mag u in een periode van 14 dagen minimaal 72 uur (3 dagen) aaneengesloten niet werken.
  • Deze rusttijd van 72 uur kan worden verdeeld over onafgebroken rustperioden van elk minstens 32 uur. Bijvoorbeeld 32 plus 40 uur of 33 plus 39 uur.

Hoe lang en hoe vaak pau​ze

Voor uw pauzes gelden de volgende regels:

  • Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier.
  • Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u recht op 45 minuten pauze. De pauze mag worden gesplitst in meer pauzes van minimaal een kwartier.
  • In uw cao kunnen andere regels staan. Zoals geen, minder of kortere pauzes.

Doorbetaling tijdens pauzes

In de Arbeidstijdenwet staat niets over doorbetaling tijdens pauzes. Tijdens pauzes werkt u niet en heeft u geen recht op loon. In uw arbeidsovereenkomst of cao kunnen afspraken staan over doorbetaling van loon tijdens de pauze.  

(Bron: Arbeidstijdenwet)