Voor wie geldt de taaleis?PrintPrint

Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen, moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. De Inspectie SZW controleert of aan de taaleis wordt voldaan. Is dit niet het geval, dan kan zowel de buitenlandse werknemer als de werkgever hier een boete voor krijgen. Het is belangrijk dat werknemers goed met elkaar en met de hulpdiensten kunnen communiceren in een noodsituatie.

Werknemers uit het buitenland die hier structureel werken in een gecertificeerd beroep, moesten al aan de taaleis voldoen. Vanaf 1 juli 2013 zijn ook buitenlandse werknemers met tijdelijke klussen in risicovolle beroepen verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen, ook als het maar om enkele dagen werk gaat. Het vereiste niveau van de taalvaardigheid hangt af van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de werknemer.