Voor welke bedrijven is de certificatie van uitzendorganisaties ontwikkeld?

VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties) is een systeem voortgekomen uit VCA en is daar ook op gebaseerd. VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem (VG is Veiligheid en Gezondheid), maar dan speciaal voor uitzendorganisaties. In tegenstelling tot VCA richt VCU zich uitsluitend op veiligheid en gezondheid en niet op milieu.

VCU-certificatie is vooral bedoeld voor een uitzendorganisatie, die personeel beschikbaar stelt/detacheert aan VCA-gecertificeerde bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en grote projectlocaties.

VCU is in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:
•             Opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen.
•             Bedrijven met een VCA-certificaat.

VCU is bedoeld voor organisaties die medewerkers uitzenden waarbij sprake is van overdracht van hiërarchisch gezag. Dus het hiërarchisch gezag wordt uitgeoefend door de inlener. Voor organisaties die medewerkers leveren zonder overdracht van gezag, dus waarbij het hiërarchisch gezag bij de desbetreffende organisatie blijft, is VCU niet bedoeld. Dan is VCA het aangewezen certificatiesysteem.