Oekraïners mogen in Nederland werken. Maar welke regels hanteren inspecteurs van de Arbeidsinspectie?

Werkgevers hoeven geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen als zij Oekraïners in loondienst willen nemen. Iedere werkgever moet minimaal twee werkdagen voordat een Oekraïner aan het werk gaat, een melding doen bij het UWV. Niet melden betekent een overtreding waarvoor de werkgever een boete kan krijgen op grond van de Wet arbeid vreemdelingen. 

Als inspecteurs (ook) andere overtredingen (van arbeidswetten, bijvoorbeeld van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag of de Arbeidstijdenwet) constateren, dan zullen zij handhaven.    

Oekraïners hebben toegang tot de arbeidsmarkt sinds de Raad van de Europese Unie op 4 maart een uitvoeringsbesluit aannam "tot instelling van tijdelijke bescherming, zoals bedoeld in de Richtlijn tijdelijke bescherming (Richtlijn 2001/55/EG)". Voor werkgevers die sinds die datum een vluchteling in dienst hadden en die dit nog niet hadden gemeld bij het UWV, gold een overgangsperiode tot en met 31 oktober 2022.

Nota bene: Een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning die is ingediend voor 1 april 2022, beschouwt de Arbeidsinspectie als een melding. 

Momenteel zijn er meerdere aanbieders die een VCA-cursus in het Oekraïens aanbieden.