Mag een fabrikant weigeren een IIA-verklaring volgens de Machinerichtlijn af te geven bij de levering van een machine?

Machines die vallen onder het toepassingsgebied van de Machinerichtlijn moeten bij levering vergezeld gaan van een EG-verklaring van overeenstemming. De inhoud van deze verklaring staat in Bijlage IIA van de Machinerichtlijn. De verklaring wordt daarom dan ook vaak IIA-verklaring genoemd.

Machines die niet voltooid zijn, voldoen over het algemeen niet of slechts gedeeltelijk aan de eisen van de Machinerichtlijn. Indien deze machines worden ingebouwd of samengebouwd met andere (niet voltooide) machines mogen zij in de handel worden gebracht indien zij vergezeld gaan van een inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines. De inhoud van deze verklaring staat in Bijlage IIB van de Machinerichtlijn. De verklaring wordt daarom dan ook vaak IIB-verklaring genoemd. Bij de aanschaf van arbeidsmiddelen moet hier rekening mee worden gehouden.

VGM Checklist aannemers VCA vraag 10.1 Worden VGM verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?