Mag een bedrijf door het coronavirus de werkplekinspecties tot een minimum beperken?

In hoofdstuk 7 van de VCA-checklist staat dat tenminste één keer per maand per operationele werkplek een inspectie moet worden uitgevoerd. Werkplekinspecties kunnen, ondanks het coronavirus, plaatsvinden mits de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen. In overleg met de certificatie-instelling kan eventueel een alternatief worden bedacht als de coronaregels toch niet goed kunnen worden opgevolgd.