Hoeveel bhv’ers moet een werkgever aanstellen?

De bhv-organisatie wordt samengesteld uit medewerkers die bij voorkeur op de werkplek aanwezig zijn. Het vereiste antal wordt niet meer concreet in de wetgeving vermeld maar moet worden vastgesteld op basis van de risico’s, zoals vermeld in de RI&E. In de praktijk wordt vaak de oude wettelijke norm aangehouden, zijnde: “In een bedrijf of inrichting waar ten hoogste 250 werknemers werkzaam plegen te zijn, moet ten minste één bedrijfshulpverlener per 50 of minder aanwezige werknemers aanwezig zijn. Indien in een bedrijf of inrichting slechts 1 werknemer aanwezig is, beschikt deze over doeltreffende middelen om zich bij een ongeval of brand snel in veiligheid te kunnen stellen.”