Hoe borg je veilig gebruik van machines?

Met machines gebeuren geregeld arbeidsongevallen. Mensen gaan niet veilig om met apparaten of machines zelf zijn ondeugdelijk. Machineveiligheid hoort daarom thuis in de verdiepende RI&E. Ook moet er een Plan van Aanpak komen. Dat staat beschreven in het Arbobesluit. 

Europa heeft afspraken gemaakt over ontwerp en productie van machines. Die staan in de Machinerichtlijn. Die richtlijn moet ervoor zorgen dat overal in Europa hetzelfde veiligheidsniveau wordt gehanteerd.

De Richtlijn Arbeidsmiddelen omschrijft hoe je veilig en gezond kunt werken met arbeidsmiddelen zoals machines, gereedschappen, apparaten en installaties die al op de arbeidsplaats worden gebruikt.