Hoe borg je in de praktijk dat de LMRA wordt toegepast?

Doelstelling is dat medewerkers zich op de werkplek vergewissen of alle risico’s zijn onderkend en of afdoende beheersmaatregelen zijn getroffen. Uitgangspunt  van deze persoonlijke risicoanalyse (PRA) is dat risicovolle werken pas worden gestart, indien afdoende maatregelen zijn genomen.

Belangrijke voorwaarden voor/bij het toepassen van het LMRA systeem zijn:

 • Het bedrijf beschikt over een goede LMRA procedure;
 • Er is een goede voorbereide introductie van het LMRA systeem in het bedrijf (publicatie, flyers,posters e.d.);
 • De werknemers ontvangen (her)instructie in het toepassen van de LMRA (toolboxmeeting , werkoverleg, workshop e.d.);
 • Alle werknemers en leidinggevenden ontvangen en dragen het LMRA kaartje bij zich en ontvangen direct een nieuw exemplaar bij verlies. Leidinggevenden hebben extra LMRA kaartjes bij zich om deze direct te kunnen uitdelen;
 • Operationeel leidinggevenden zijn beschikbaar en aanspreekbaar in het geval de werknemers onveilige situaties willen melden. Leidinggevenden staan open voor en stimuleren het melden van bij de LMRA geconstateerde onveilige situaties;
 • Operationeel leidinggevenden gaan periodiek en frequent, als onderdeel van het dagelijks toezicht, in gesprek met de werknemers over concrete veiligheidsaspecten; risico’s en maatregelen. Bijvoorbeeld: de direct leidinggevende voert elke week minimaal één keer een veiligheidsronde uit op de werkplekken van al zijn werknemers en gaat de dialoog aan met een minimaal aantal van zijn medewerkers op basis van de veiligheids- en gezondheidsitems genoemd op de LMRA kaart;
 • Direct leidinggevenden geven aandacht aan de LMRA van de medewerkers tijdens hun periodieke inspecties;
 • Direct leidinggevenden rapporteren wekelijks schriftelijk hun bevindingen;
 • Directie en topmanagement besteden aandacht aan de LMRA van de medewerkers tijdens hun veiligheidsobservatieronden /-inspecties en rapporteren dit;
 • Neem de LMRA altijd op als 1e maatregel op de werkvergunning en bij een taak risico analyse (TRA);
 • Ga bij de interne VCA audit en bij de RI&E na of het LMRA systeem voldoende functioneert. Stel een trendanalyse op;
 • Beoordeel bij onderzoek van (bijna)ongevallen of het niet toepassen van de LMRA door de betrokken werknemer(s) mede een oorzaak is van het (bijna)ongeval;
 • Het LMRA- systeem is niet vrijblijvend. Het dient een onderdeel te zijn bij de functioneringsgesprekken en van het beoordelingssysteem, dit geldt zowel voor de uitvoerende medewerkers, de operationeel leidinggevenden als het topmanagement.