Is het toepassen van een werkvergunningsysteem wettelijk verplicht?

Het Arbobesluit verplicht in artikel 2.42a een werkvergunningsysteem voor 'winningsindustrie√ęn in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen' en eist het navolgende:   Wanneer de veiligheid en de gezondheid van de werknemers dat vereisen, wordt een systeem van werkvergunningen toegepast voor de uitvoering van gevaarlijke werkzaamheden en voor de uitvoering van gewoonlijk ongevaarlijke werkzaamheden die in combinatie met andere werkzaamheden ernstige risico's met zich mee kunnen brengen.   De werkvergunning wordt door een verantwoordelijke persoon gegeven voor de aanvang van de werkzaamheden. Daarbij wordt aangegeven aan welke voorschriften moet worden voldaan en welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen voor, tijdens en na de werkzaamheden.   Voor andere bedrijven en organisaties geldt artikel 3 van de Arbowet, die het navolgende eist:   De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.   Dat betekent concreet: Wanneer de veiligheid en de gezondheid van de werknemers dat vereisen, wordt een systeem van werkvergunningen toegepast voor de uitvoering van gevaarlijke werkzaamheden en voor de uitvoering van gewoonlijk ongevaarlijke werkzaamheden die in combinatie met andere werkzaamheden ernstige risico's met zich mee kunnen brengen.   Kortom: Een werkvergunningsysteem is verplicht voor winningsindustrieen in dagbouw, ondergronds of met behulp van boringen, en indirect wettelijk verplicht voor andere bedrijven. Dat noemen we ook wel een verplicht arbozorgaspect. De andere bedrijven zijn veelal opdrachtgevers en aannemers, al dan niet VCA gecertificeerd.

Siep Slager
Hoger veiligheidskundige