Is een aanstellingskeuring vanwege een mogelijke contractverlenging toegestaan?

Keuren voorafgaand aan een mogelijke contractverlenging is ongeoorloofde risico-selectie. Als een aanstellingskeuring voor de betreffende functie is toegestaan, dan mag deze alleen worden verricht voordat de werknemer start in die functie.

Ja, mits: het nieuwe contract een wijziging van de functie inhoudt waaraan bijzondere eisen aan de medische geschiktheid worden gesteld.