Is de werknemer verplicht onveilige situaties te melden?

Hoewel het niet zo expliciet is opgenomen in de Arbowet, wordt wel geƫist in artikel 11e dat de door de werknemer opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis aan de werkgever of leidinggevende moeten worden gebracht.