Als in de RI&E het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA) voorkomt wat betekent dat?

Psychosociale arbeidsbelasting bestaat uit de volgende factoren: direct of indirect onderscheid (discriminatie), seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen. Stress is een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft. Arbowet art 2 e en f.

De werkgever moet binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid een beleid voeren gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk i beperking van psychosociale arbeidsbelasting Arbowet art 2 lid 2.