VGM-risicobeheer

Hoofdstuk 2 van de VGM-checklist heeft als doel het voorkomen van incidenten door risicobeheersing met betrekking tot door het bedrijf uit te voeren werkzaamheden. Uitgangspunt in dit hoofdstuk is: ‘Eerst de risico’s kennen, dan pas de maatregelen treffen!’ Voor deze VGM-risicobeheersing heeft een bedrijf nodig: een actuele VGM-risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met actieplan, taakrisicoanalyses van de risicovolle taken en een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

VGM-risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)
Iedere werkgever moet op grond van de Arbowet een schriftelijke RI&E op het gebied van arbeidsomstandigheden opstellen. Op basis van deze RI&E moet een bedrijf VGM-risico’s  beheersen. Voor alle VCA-gecertificeerde bedrijven valt deze wettelijke RI&E-verplichting samen met de ‘mustvraag’ 2.1: ‘Heeft het bedrijf voor alle risicovolle functies een actuele VGM-risico-inventarisatie en –evaluatie? Een VCA-gecertificeerd bedrijf dient behalve deze RI&E ook over een milieurisico-inventarisatie en -evaluatie te beschikken. Het actieplan is een onderdeel van de RI&E.

Stappen
De RI&E bestaat uit de volgende stappen

  • Inventariseren van de gevaren: het onderkennen en...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!