VGM-projectplan

Het VGM-projectplan/V&G-projectplan heeft tot doel het coördineren en vastleggen van veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gedurende het gehele bouw-/projectproces van ontwerp tot en met uitvoering.

Het kan hierbij gaan om nieuwbouw, verbouw en/of wijziging van bestaande bouw. Het VGM-projectplan/V&G-projectplan dient een dynamisch plan te zijn dat steeds wordt aangepast aan de actuele situatie op de bouwplaats of het project. Op deze wijze wordt bereikt dat het plan in samenhang met de planning en technische coördinatie tot stand komt, zodat arbeidsomstandigheden een integraal onderdeel uitmaken van het gehele bouwproces. Onder een bouwproces wordt verstaan de navolgende civieltechnische werken en bouwwerken: wegenbouw, graafwerken, renovatie, reparatie, ontmanteling, sloop, instandhouding, onderhouds-, schilder- en reinigingswerkzaamheden, sanering, grondwerken, bouw, montage en demontage van geprefabriceerde elementen, inrichting of outillage en verbouwing.

Wanneer een VGM-projectplan?
Een aannemer moet een veiligheids- en gezondheidsplan maken overeenkomstig de Arbowetgeving als een kennisgeving aan de Arbeidsinspectie verplicht is en/of het werk/project risicovol is.

...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!