Geld besparen met arbeidsmiddelen

Is het mogelijk dat je met een goed functionerend VCA-systeem geld kunt besparen? Soms verbaas ik mij hoe bedrijven omgaan met VCA-normeis vraag 10.2: “Arbeidsmiddelen en PBM blijven voldoen aan de vastgestelde VGM-eisen”. Een van de minimum eisen van deze vraag is: Inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen en PBM. Wat ik vaak te zien krijg? Een overzicht van het gekeurde materiaal.

Laatst was het weer zover. Vol trots liet de VG-functionaris de lijst zien van de arbeidsmiddelen die recent door de keurmeester waren gekeurd. Hij was er volledig van overtuigd dat deze lijst voldoende was.

Rondje werkplaats
Ik nodigde de VG-functionaris uit om een rondje in de werkplaats te maken. Al snel trof ik een aantal arbeidsmiddelen die niet gekeurd waren. Van diverse acculaders, twee haspels en een ladder was de keuringsstatus niet duidelijk. Op de keuringssticker van de acculaders stond: volgende NEN-3140 keuring uitvoeren in maart 2007. Dit terwijl het toch al een tijdje 2011 is. Op de ladder was geen enkele identificatie te zien. En dan begin ik mij af te vragen of het bedrijf het VCA-systeem op het gebied van arbeidsmiddelen wel voldoende beheerst. Na dit rondje in de werkplaats was het de VG-functionaris duidelijk: de rapporten van de NEN-3140 keurmeester alleen zijn niet voldoende. De keurmeester moet aan de hand van een door het bedrijf verstrekte inventarisatielijst de arbeidsmiddelen keuren. Het is niet de bedoeling dat de keurmeester de regie overneemt van het bedrijf.

Koppeling
Bij deze klant was ik benieuwd of het klimmateriaal opgenomen is in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) speelt ook bij de arbeidsmiddelen en PBM een belangrijke rol. In dit document moet namelijk opgenomen zijn welke arbeidsmiddelen gebruikt worden. Bij veel RI&E-rapporten ontbreekt de inventarisatie van arbeidsmiddelen en als er al enkele gereedschappen genoemd worden, is het vaak summier.

Hoe kun je hier nu geld mee besparen?
Het goed beheren van arbeidsmiddelen geeft inzicht welke arbeidsmiddelen in het bedrijf aanwezig zijn. Vaak heb ik het idee dat als een medewerker misgrijpt, er gekozen wordt voor de makkelijkste weg: namelijk nieuw aanschaffen.

Kiezen voor de makkelijkste weg
Het nieuwe arbeidsmiddel wordt niet opgenomen in het systeem en gaat een eigen leven leiden. Na enige tijd komt het eerder verloren arbeidsmiddel weer boven water. De VG-functionaris wordt niet op de hoogte gebracht en als de keurmeester voor de jaarlijkse NEN-3140 keuring komt, kan hij niet weten dat er allerlei arbeidsmiddelen aangeschaft zijn en/of verloren zijn geraakt.

Andere bedrijven
Regelmatig wordt mij gevraagd hoe andere bedrijven hiermee omgaan. Advies geven kan en mag ik niet, maar hier twee voorbeelden:
Het bedrijf heeft al zijn arbeidsmiddelen voorzien van een machinechip. Een technische oplossing waarmee het bedrijf te allen tijde kan nagaan waar de machine is en wanneer het apparaat gekeurd moet worden.
- Gereedschap wordt per medewerker uitgereikt. De medewerker is verantwoordelijk voor het beheer van zijn gereedschap.

In beide gevallen is het duidelijk aantoonbaar dat er inventarisatie van periodiek te keuren arbeidsmiddelen aanwezig is. Een duidelijk overzicht van waar de arbeidsmiddelen zijn, bespaart naast een hoop ergernis ook geld.