VCA wil hèt veiligheidsplatform blijven

Strategie SSVV

VCA moet hèt veiligheidsplatform blijven. Om die plek te behouden, wil de SSVV bijvoorbeeld een "verbinding aangaan" met andere systemen zoals de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder). Ook moet het eigen imago worden verbeterd. Dit zijn enkele speerpunten voor de komende vier jaren van de SSVV.

Concurrentie van andere veiligheidssystemen brengen de koppositie in gevaar. "Het bestaansrecht kan in de toekomst onder druk komen te staan. Dat vraagt om een modernisering", aldus het document Samen werken aan veiligheid als vanzelfsprekendheid.  

Branches

Ruimte bieden aan branchespecifieke elementen moet ertoe leiden dat VCA als "het meest toonaangevende systeem voor veiligheidscertificering" blijft bekendstaan. Binnen de branches is veel kennis die volgens de SSVV nu nog onvoldoende wordt benut.

Die kennis helpt niet alleen vergelijkbare bedrijven, maar kan net zo goed relevant zijn voor andere branches. "Het delen ervan kan het bewustzijn van arbeidsveiligheid vergoten." Het kennisplatform van de SSVV moet hiervoor worden ingezet. Bovendien wil de SSVV bedrijven uit verschillende branches bij elkaar gaan brengen om van elkaar te leren. 

Kansen en bedreigingen

Om de positie te versteken, moet de herhaling van de certificering sneller gebeuren. De VCA moet verder worden uitgebreid met meer vaardigheden en competenties. Concurrenties van vergelijkbare producten (zoals de Veiligheidsladder) en toenemende en strenger wordende wet- en regelgeving vormen echter bedreigingen.

"De wereld om de SSVV is in beweging en aan verandering onderhevig. Bovendien zijn ook de deelnemende organisaties zelf en de branches waarin zij acteren continu in beweging en is het een zoektocht op welke manier daar het beste aansluiting bij gevonden kan worden", schrijft Peter Hecker, voorzitter algemeen bestuur in het richtinggevend document. 

Imago

De SSVV wil bovendien de eigen positie aanscherpen. De naamsbekendheid van de organisatie moet worden vergroot, zo staat in het rapport dat ze heeft opgesteld. 

Zoekwoorden
SSVV
VCA