Modernisering VCA: samenhang tussen verschillende certificaten en systemen

Modernisering VCA

De jubilerende SSVV probeert bij de modernisering van het VCA-stelsel samenhang aan te brengen tussen de verschillende certificaten en systemen. Dat zegt voorzitter Peter Hecker in een interview ter ere van het 30-jarige bestaan van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid op de eigen website. Volgens Hecker zit die modernisering momenteel in een "cruciale fase". 

"Wij brengen samenhang aan tussen die verschillende certificaten en systemen, zoals de ISO 45.000, OSHA, Veiligheidsladder, VCA, de generieke poortinstructies, et cetera." De bundeling moet voorkomen dat "mensen en bedrijven ‘certificaatmoe’ worden" en moet het werk bovendien eenvoudiger maken. 

In het artikel op de SSVV-website zegt de voorzitter: “Wat je wilt, is een certificaat dat iets zegt over de wijze waarop een persoon veilig zijn of haar werk kan doen. Dat is onlosmakelijk verbonden met de werkvloer en de werkomgeving. Voor werknemers die in verschillende branches actief zijn, kan dat betekenen dat ze meerdere certificaten moeten halen. Het komt zelfs voor dat dat werknemers die bij verschillende bedrijven binnen één branche werken, toch verschillende certificaten nodig hebben. Je kunt je dan afvragen of het certificeren er alleen is om te certificeren."

Bovendien vindt de SSVV dat vernieuwing nodig is omdat op de werkvloer tegenwoordig, anders dan 30 jaar geleden, een mix is aan culturen en talen te vinden is. "Nieuwe soorten werknemers betreden de markt, de markt zelf wijzigt zich, concurrentie neemt toe, de regelgeving drukt zwaarder op de bedrijven. Dat vereist een modern systeem dat weliswaar rekening houdt met de regeltjes maar óók ingaat op gedrag en houding. Een systeem dat inspeelt op de toenemende meertaligheid op de werkvloer, dat inspeelt op digitalisering, nieuwe productieprocessen. Een systeem dat echt bijdraagt aan veiligheid op de werkvloer. Dat betekent dat we meer dan ooit gefocust moeten blijven op de meerwaarde van VCA.”

24 sectoren hebben zich in de afgelopen 30 jaar gecommitteerd aan de VCA. De modernisering zorgt er naar verwachting voor dat het "voor andere branches aantrekkelijker wordt om weer aan te haken". 

 

Lees de rest van het oorspronkelijke artikel op de website van de SSVV.

 

Bron: SSVV