Kiezen voor VCA

Wie kiest voor VCA, vertrouwt op veiligheid. De kracht van het VCA-systeem zit in de eenvoud. Met dit eenvoudige systeem kan een positieve bijdrage geleverd worden om de veiligheid op de werkvloer te bevorderen.

Het VCA-systeem heeft drie kenmerken:

- dwingend
- sturend
- helpend

Een dwingend systeem
Het VCA-systeem legt dwingende minimumeisen op. Het eist bijvoorbeeld niet alleen dat er een beleidsverklaring moet zijn, maar ook wat daar minimaal in moet staan. Daarnaast is het een verplichting dat de medewerkers een erkend VCA-diploma behalen. Diploma’s zijn alleen erkend als er een VCA-logo opstaat. Het voordeel van een dwingend systeem is dat het duidelijk is: iedereen kan weten aan welke eisen het bedrijf voldoet.

Een sturend systeem
Het VCA-systeem werkt sturend en coördinerend op de beheersing van VGM-risico’s. Omdat het systeem aan grote delen van bedrijfssectoren dezelfde eisen oplegt, krijgen opdrachtgevers duidelijkheid over wat ze kunnen verwachten van de gecertificeerde aannemers.

Een helpend systeem
VCA-certificering ondersteunt bij het beheersen van de VGM-risico’s. Op basis van constateringen bij interne audits kan het systeem verbeteren. Opleidingen zorgen voor...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan vanaf

€ 91,00

per jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!