Welke eisen worden aan gehoorbescherming gesteld?

Gehoorbeschermers zijn passend wanneer ze zijn afgestemd op de omstandigheden ter plaatse en er met de volgende factoren rekening wordt gehouden:

•             klimaatomstandigheden op de arbeidsplaats;
•             aard van de uit te voeren werkzaamheden;
•             hoeveelheid vrije ruimte op de arbeidsplaats;
•             eventuele noodzaak om gehoorbeschermers te gebruiken in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen.

Afstemming van gehoorbeschermers op de ergonomische eisen en de vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemer gebeurt door rekening te houden met het volgende:

•             draagcomfort van de gehoorbeschermers;
•             persoonlijke voorkeur van de werknemers voor een bepaald type gehoorbeschermers;
•             medische aspecten die een beletsel kunnen vormen voor het gebruik van bepaalde typen gehoorbeschermers.

De werkgever zorgt ervoor dat de aangeboden gehoorbeschermers geschikt zijn voor de drager. Dit kan door de drager een keuze te bieden uit verschillende typen gehoorbeschermers die voldoende demping bieden voor de situatie waarin de gehoorbeschermers worden gebruikt. Hierbij ziet de werkgever erop toe dat de dagelijkse blootstelling in de gehoorgang niet hoger is dan 80 dB (A) en het piekniveau van het geluid niet uitkomt boven een niveau van 112 Pa of van 135 dB (C).