Wat zegt de Arbowet over werken in de warmte?

Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek "niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer". Werkgevers zijn verplicht om alles op alles te zetten om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen. Wanneer die problemen kunnen optreden, kan per situatie verschillen. Dit is maatwerk. In de wet worden geen specifieke, maximale temperaturen genoemd.

Over het algemeen geldt dat werken in hoge temperatuur voorkomen moet worden. Als dat niet kan, moet de werkgever:

  • nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is;
  • de duur van werkzaamheden in de warmte verkorten;
  • werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek;
  • koele dranken aanbieden;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals een koelvest) beschikbaar stellen.

Wetgeving

De wetgeving over werken en temperatuur staat in artikel 6.1 (Fysische factoren) van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Zoekwoorden
hitte
arbowet
hittestress
werkgever