Wat moet geïnventariseerd worden in de RI&E betreffende jeugdigen?PrintPrint

In de RI&E jeugdigen moet specifieke aandacht besteed worden aan:

  • de uitrusting en inrichting van de arbeidsplaats;
  • de aard, de mate en de duur van de blootstelling aan stoffen, agentia en fysische factoren;
  • de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • het geheel van werkzaamheden in het bedrijf of de inrichting en de organisatie daarvan, en het opleidingsniveau van de jeugdige werknemers en de aan hen te geven voorlichting.